Informace k registraci a přihlášku můžete nyní najít na stránce Registrace.

Registrace trvá od 1.3. (od 20:00) do 15.4.2020. Platby je nutno uhradit do 15 dnů od přijetí platebních údajů.